Tegevusalad

Pikaajaline metsahaldusteenus
Lageraie
Harvendusraie
Aegjärkne raie
Valgustusraie
Metsamaterjali transport
Väljaveoteenus
Harvesteriteenus
Metsamajandamiskavade koostamine
Maapinna mineraliseerimine koos külviga (teeme ainult enda raiutud lankidel)

Ostame

Metsakinnistuid
Kasvava metsa raieõigust
Põllumaad


Sindlivabrik OÜ    Rapla vald, Raplamaa    Telefon + 372 5615 0680    info @ metsaamet.ee